Warhammer 40k Participants List

# Player Name Army Club Has Paid? List in?
1Ben TulineYesNo
2Paul WintersYesNo
3Matt ZarrYesNo
4Tanner HillCocked DiceYesNo
5Kyle ZimmermanYesNo
6Darren KellyYesNo
7Jeremy NilsonYesNo
8Ruedy RueggYesNo
9Jim VesalYesNo
10Steven DribbleYesNo
11Garry SaccoThe KrewYesNo
12Aric RuckYesNo
13Mubin TalatiYesNo
14Takehiro KawanaThe KrewYesNo
15Tyson AugliereYesNo
16Derek KryzanowskiYesNo
17Chris CorrieYesNo
18Kyle FrancisYesNo
19David BurdettYesNo
20Peter DavisCHOP! GamingYesNo
21Chris PowellHammered HeadsYesNo
22Sterling BattrickHammered HeadsYesNo
23Cordell TrustyYesNo
24Devin KruchioYesNo
25Alax HendersonYesNo
26Cameron BowlerYesNo
27Dave ErskineYesNo
28Josh TrenholmLow Rankin FamilyYesNo
29Mike DegelmanYesNo
30Robert HartfordYesNo
31Myles ScottHammered HeadsYesNo
32Nick RileyImperial PimpsYesNo
33Luke GuilbaultYesNo
34Zach BellImperial PimpsYesNo
35Trevor SchafthuizenYesNo
36Meikel DieckLow Rankin FamilyYesNo
37James ParrishLow Rankin FamilyYesNo
38Nathan EllisLow Rankin FamilyYesNo
39Matthew BeavisYesNo
40Darren JacYesNo
41Robyn MillerLow Rankin FamilyYesNo
42Stephen WilhiteImperial PimpsYesNo
43Nathan WalshYesNo
44Jordan SalamonYesNo
45Ben AnkenbauerImperial PimpsYesNo
46Peter AcheyYesNo
47Alex MacDougallImperial PimpsYesNo
48Scott DarbisonYesNo
49Joe DarbisonYesNo
50Nic HallschmidYesNo
51Jeremiah BergdaleYesNo
52Vuk DjordjevicCocked DiceYesNo
53James DonisYesNo
54Scott BladesBoard Room BrawlersYesNo
55Scott WilkieBoard Room BrawlersYesNo
56Dustin HorkoffBoard Room BrawlersYesNo
57Michelle Le NouryYesNo
58Matthew TowesYesNo
59Nicholas HaydenBlood of KittensYesNo
60Tycho ImmegaYesNo
61Graham GibsonYesNo
62Ryan HamarMadhouse GamingYesNo
63Riley CarterImperial PimpsYesNo
64Chris HayneYesNo
65Garrett KitsulYesNo
66Brandon AndersonYesNo
67Darren ThibaultHammered HeadsYesNo
68Shayne MitchellHammered HeadsYesNo
69Ricky MitchellHammered HeadsYesNo
70David CorenYesNo
71Adam GreenYesNo
72Andrew EyreBoard Room BrawlersYesNo
73Matthew HayneYesNo
74Patrick SharmanYesNo
75Laurie RichardsYesNo
76Nathaniel WilliamsYesNo
77JT SteigerYesNo
78Ryan McCormickCHOP! GamingYesNo
79Gareth HuntDeath Spiral DownYesNo
80Clayton TaitCHOP! GamingYesNo
81Steven ShanleyYesNo
82Harry JewellYesNo
83Mark CarrionYesNo
84Erik TannerYesNo
85Zachary NelsonYesNo
86Rob PorterYesNo
87Harrison JewellYesNo
88Sean MorganYesNo
89Josh FNoNo
90Brandon BlairNoNo