X-Wing Hyperspace Trials 2019 Season 1 Participants List

# Player Name Army Club Has Paid? List in?
1Marc SmallYesNo
2Bradley HoYesNo
3Wes CargillYesNo
4Kiel SkriverYesNo
5Sam BurtnickCrimson Night RavensYesNo
6Dominic de SequeraYesNo
7Ee Ern LowYesNo
8Sebastien DemersYesNo
9Tristan BurtnickCrimson Night RavensYesNo
10Tzane CrossSea to Sky SquadronYesNo
11Patrick SteicheYesNo
12Paul Sabourin-HertzogYesNo
13Matt LeeAround the TableYesNo
14Moya WebbYesNo
15Sean CathcartYesNo
16Adam FosterYesNo
17David WebbYesNo
18Joel FadenrechtYesNo
19Jeremy ButtonYesNo
20Shawn RambergYesNo
21Graham CoxYesNo
22Justin deVriesOuter Rim PilotsYesNo
23Matthew LaroseYesNo
24Nicholas SmithYesNo
25Shaun WhiteOnyx SquadronYesNo
26Ryan LongairYesNo
27Nathan FlamingCrimson Night RavensYesNo
28Matt SteskiYesNo
29Shawn LeBlancYesNo
30Jen AspdenYesNo
31Richard AspdenYesNo
32Dan HopeCrimson Night RavensYesNo
33Johnathan GrieveYesNo
34Mike MassiahYesNo
35Clive LovettOuter Rim PilotsYesNo
36Roman LanzarottaYesNo
37Blair BunkeYesNo
38Carson SawatskyYesNo
39Jason RomeinYesNo
40Liam CarollYesNo
41Darren WestonYesNo
42Caleb WestonYesNo
43Robert TengelinYesNo
44Andrew BunnYesNo
45William WooldridgeYesNo
46Torin EvansYesNo
47Dylan BarclayOuter Rim PilotsYesNo
48Earl BennerYesNo
49Greg GilesYesNo
50Ryan YeeYesNo
51Scott NewsomeYesNo
52Andrew LauritzenYesNo
53Isaac ChongYesYes
54Michael CarpenterYesYes