Warhammer 40k Participants List

Get your ticket here:

$60.00Add to cart

# Player Name Army Club Has Paid? List in?
1Chris PowellHammered HeadsYesNo
2Chris GrantCHOP! GamingYesNo
3Jim VesalYesNo
4Kasra HoushidarCHOP! GamingYesNo
5Nick KloseCHOP! GamingYesNo
6Chris JonesYesNo
7Garry SaccoThe KrewYesNo
8Tanner HillCocked DiceYesNo
9Scott BladesBoard Room CafeYesNo
10Takehiro KawanaThe KrewYesNo
11Scott DeWynter-WilkieYesNo
12Sterling BattrickYesNo
13Nick FroeseThe KrewYesNo
14Stephen FrolekThe KrewYesNo
15Myles ScottCHOP! GamingYesNo
16Marc PeronBoard Room CafeYesNo
17Ben KresnyakYesNo
18Stephen WilhiteImperial PimpsYesNo
19Vuk DjordjevicCocked DiceYesNo
20Evan PetersYesNo
21Matt WalkerCHOP! GamingYesNo
22Bradley IngramCocked DiceYesNo
23David StephensYesNo
24Larry HunkinYesNo
25Linton HarrisonYesNo
26Alexander BloomYesNo
27Nick RileyYesNo
28Erik TannerYesNo
29Kyle FrancisYesNo
30Tyler SmithYesNo
31Jeremy NilsonYesNo
32Clayton TaitCHOP! GamingYesNo
33Luke GuilbaultYesNo
34Derek KryzanowskiYesNo
35Devin KruchioYesNo
36Josh FinchYesNo
37Michael StathersYesNo
38Matthew TowesYesNo
39Devin ColeYesNo
40Alex MacDougallYesNo
41Pat CroneCHOP! GamingYesNo
42Robert HartfordYesNo
43Rick ThompsonAbusement ParkYesNo
44Cody JensenAbusement ParkYesNo
45Darren ThibaultHammered HeadsYesNo
46Zach BellYesNo
47Wyatt JensenAbusement ParkYesNo
48Warren LewisYesNo
49James DonisYesNo
50Matthew NorrisCocked DiceYesNo